Заповед за зарибяване на водоеми в България 2020

Уважаеми риболовци и членове на риболовно сдружение “Олимпик 2002”, публикуваме ОФИЦИАЛНАТА заповед за зарибяване на водоеми в България през 2020 година с парични средства от издадените риболовни билети за 2019 година! Заповедта е разписана от Министър Танева на 17.07.2020 г., като днес (20.07.2020) е публикувана на сайта на министерството
Припомняме, че проектът на официалната заповед, бе изготвен от Министерството на земеделието и горите и ИАРА, като преди време ви информирахме за него на нашия сайт, на следния адрес: 

Съгласно текстовете на Закон за Рибарство и Аквакултури минимум 5% от приходите на издадените риболовни билети през предходната година ще бъдат инвестирани ежегодно в зарибявания на водоемите в Република България! В средата на 2018 г. новите изменения, за които нашето сдружение настояваше да се въведат, станаха факт в ЗРА и ето, че ни предстоят за втора поредна година, националните зарибявания на водоеми с пари от риболовните билети, съгласно чл. 22а т. 5 от ЗРА:

5) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г. ) Лицата по ал. 4 разходват ежегодно не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, определени за любителски риболов. За извършеното зарибяване се съставя протокол по реда на наредбата по чл. 15, ал. 1.

Обръщаме специално внимание на всички, че този път са включени зарибителни мероприятия на реки и стари речни корита – нещо,  за което настоявахме да се случи пред Изпълнителния Директор на ИАРА и ето, че това вече факт. Всички знаете, че нашите реки са с почти изчерпан рибен запас, поради комплексни причини – бракониерство, отравяния, пресушавания, негативни влияния на ВЕЦ-овете, риболовна преса и др. Ние от сдружение „Олимпик 2002“, се надяваме по този начин да върнем живота в реките и те да станат още по-привлекателни за българските риболовци. Изказваме благодарности за включването реките в министерската заповед на ИД на ИАРА – г-н доц. Галин Николов!
Също така обръщаме внимание да прочетете на страница шест и седем, от заповедта, какви ще бъдат новите правила при разселване на зарибителния материал – от хайверното зърно до пускането му във водоема.

Leave a Comment