ПРОЕКТ на заповед за зарибяване на водеми в България 2020

Уважаеми риболовци и членове на риболовно сдружение “Олимпик 2002”, публикуваме ПРОЕКТ на заповедта за зарибяване на водоеми в България през 2020 година с парични средства от издадените риболовни билети за 2019 година! Проектът е изготвен от Министерството на земеделието и горите и ИАРА.
Съгласно текстовете на Закон за Рибарство и Аквакултури минимум 5% от приходите на издадените риболовни билети през предходната година ще бъдат инвестирани ежегодно в зарибявания на водоемите в Република България! В средата на 2018 г. новите изменения, за които нашето сдружение настояваше да се въведат, станаха факт в ЗРА и ето, че ни предстоят за втора поредна година, националните зарибявания на водоеми с пари от риболовните билети, съгласно чл. 22а т. 5 от ЗРА:

5) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г. ) Лицата по ал. 4 разходват ежегодно не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, определени за любителски риболов. За извършеното зарибяване се съставя протокол по реда на наредбата по чл. 15, ал. 1.

През 2019 година издадените риболовни билети са над 225 000, като тенденцията е броят им да нарасне още през 2020 и да достигне близо 240 000. Това нарежда любителския риболов на едно от челните места сред най-популярните и практикувани хобита в България. Това, че вече част от таксата на риболовния билет се отделя законово по линия на зарибяванията, е още една причина всеки един от вас да си изважда ежегодно риболовен билет. Знаете, че без него вие нарушавате законовите правила за риболов в България и подлежите на глоба от 100 до 400 лева, при констатиране на нарушението от инспекторите на ИАРА. Според нас това е една наистина сериозна мотивация и причина за всички нас да си подновяваме билета, което си е чиста инвестиция в нашите водоеми – под формата на малки рибки. Напомняме, че към моментът цената на годишния билет е само 25 лева (като има сериозни преференции за деца, инвалиди, пенсионери или закупуване на краткосрочен билет), което означава, че за да практикувате законно любителски риболов в България вие плащате месечната сума от скромните 2 лева и 8 стотинки. 🙂 Ето защо апелираме към всички риболовци да си изваждат годишни билети, а не краткосрочни – имайте на предвид, че у нас има целогодишно предпоставки за практикуване на риболов. Ако се замислите сериозно вие плащате месечно много повече за таксата на GSM-а ви, кабелната и интернета, или пък за кутия цигари, или 2 литра бира в PVC, оставяме настрана ежеседмичната нужда от риболовните консумативи, без които всички не можем. 

Обърнете специално внимание на новостите в проекта, че този път са включени зарибителни мероприятия на реки и стари речни корита – нещо,  за което настоявахме да се случи пред Изпълнителния Директор на ИАРА и ето, че съвсем скоро и това ще бъде факт. Тук е моментът и да изкажем благодарности за включването им на ИД на ИАРА – г-н доц. Галин Николов! Редно е и опосканите ни реки да бъдат съживени и да станат още по-атрактивни места за риболов и отдих. 
Също така прочетете на страница шест и седем, от Проекта, какви ще бъдат новите правила при разселване на зарибителния материал – от хайверното зърно до пускането му във водоема. Има си особености и те трябва да бъдат издъражни законово.
В рамките на общественото обсъждане, т.е. в едномесечен срок, се приемат в ИАРА писмени предложения за включване на водоеми или възражения по проекта. 

Leave a Comment