Проверка на река Марица 22.12

Здравейте,  на кратко за днешните три проверки по Марица от Сдружение Олимпик2002 и ИАРА Пловдив.Проверките се извършиха около входа на река Чая за Търмъчене, входа на река Стряма и околността и бената на село Садово. Всичко беше в нормите с малки изключения. Беше съставен акт за невалиден билет и бяха направени няколко компромиса за друг вид нарушения.
За съжаление много „риболовци“ знаейки ,че са наблюдавани почти постоянно, изобретиха нов метод на търмък – 60 – 80 грама глава , малък силикон и 2 тройки за него… 
Господа Търмъкчии трябва да разберете,че постоянно някой ви наблюдава и рано или късно ще си платите версиите.
Що се отнася до всички останали Читави риболовци весело изкарване на Коледните празници и Наслука.

Leave a Comment