Заповед за зарибяване на водеми в България 2019

Уважаеми риболовци и членове на риболовно сдружение „Олимпик 2002“, имаме да ви съобщим една добра новина!
Министърът на земеделието, храните и горите – Десислава Танева, одобри проектът на заповедта за определяне на водоеми за зарибяване в България с парични средства от постъпленията на издадените риболовни билети за предходната година!
Ето, че положените от нас усилия и съвместна работа с ИАРА и приятелски риболовни сдружения, от края на 2017 г, най-после започнаха да „дават своите плодове“. Припомняме, че в края на 2017-та организирахме няколко работни срещи с ръководството на ИАРА около промяната на ЗРА и подобрението на работата на Агенцията. Едно от многото неща тогава, които успяхме да постигнем на тези работни срещи бе, че минимум 5% от приходите на издадените риболовни билети ще бъдат инвестирани в зарибявания на водоемите в Република България – нещо, което според нас е в рамките на коректното и в правото на българските риболовци!

В средата на 2018 г. новите изменения в ЗРА станаха факт и ето, че вече предстои да се случат първите национални зарибявания на водоеми с пари от риболовните билети, съгласно чл. 22а т. 5 от ЗРА:

5) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г. ) Лицата по ал. 4 разходват ежегодно не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, определени за любителски риболов. За извършеното зарибяване се съставя протокол по реда на наредбата по чл. 15, ал. 1.

Ето, че част от борбата на риболовно сдружение „Олимпик 2002“ за едно по-добро и светло риболовно бъдеще, се увенча с успех! Според нас, благодарение на това постигнато изменение, вече всеки риболовец ще има стимул да си изважда риболовен билет и няма да задава повече клиширания въпрос „Защо не се използват парите от билетите за зарибявания?“. Тепърва предстои изпълнението на заповедта, за което ние ще продължим да ви информираме. 
Представяме на вашето внимание пълния текст на заповедта на Министъра и списъка с водоемите, които са одобрени за зарибяване:

„Олимпик 2002“ честити на всички риболовци в България предстоящото първо национално зарибяване на водоеми с постъпления от риболовни билети!

Leave a Comment