Режим „Хвани и пусни“ за балканската пъстърва в участък на река Въча 2020-2021 г.

Здравейте уважаеми членове и симпатизанти на риболовно сдружение с нестопанска цел „Олимпик 2002“. Имаме да ви съобщим една чудесна новина за балканската и македонската пъстърва, които обитават поречието на река Въча. 
Всички знаете, че в продължение на 10 години река Въча след град Кричим беше пресушавана и мародерствана много пъти – супер брутално. Последното пресушаване – в периода от 18÷21.11.2019, тотално разби мечтите на пух и прах на много съвестни риболовци от цялата страна, които специално посещават реката с цел практикуване на един от най-красивите риболови – този на пъстървата. За съжаление трагедията около пресушаването на река Въча бе голяма – тя бе пресушена в три поредни денонощия, през нощта, за по над 6 часа, точно по време на размножителния период на пъстървите. Напрактика, Въча се бе превърнала в река от камъни и пясък.

Пресушаването на река Въча в град Кричим и след него, през ноември месец 2019 г., нанесе значителни щети на рибната популация, оставяйки размножаващите се пъстърви и техния хайвер на сухо. Разбира се, глобално, щети са нанесени и върху цялата екосистема на реката. Трудно е да се оценят загубите от тази дейност и в защитена зона по Директивата за местообитанията от европейската екологична мрежа Натура 2000 – „Река Въча-Тракия“, започваща непосредствено до град Кричим. Повече от ясно е, че вследствие на пресушаването, не малка част от размножаващите се риби са умрели на сухо, други са били изядени от животните и не на последно място – са събрани на ръка за храна от местните хора. Със сигурност останалия хайвер на сухо в този период е унищожен напълно – милиарди хайверни зърна. Последиците от тези незаконни действия неминуемо ще се отразят и усетят силно, в съвсем близко бъдеще, върху прираста на балканската и македонска пъстърва, поради проваления им размножителен сезон 2019/2020 и масовия мор на малки и полово зрели риби. Като добавим и пресушаванията назад през годините и бракониерствата, то прогнозите за бъдещото устойчиво развитие на видовете не са обнадеждаващи, ако не се предприемат спешни и по-рестриктивни мерки по опазване и зарибяване.

Поради по-горните причини, „Олимпик 2002“ поде инициативата изтормозения участък – от град Кричим до вливането на река Въча в река Марица, да мине в режим „Хвани и пусни“ за балканската и македонска пъстърва, с цел опазване на малкото останали диви риби в реката и евентуалното повишение на рибния запас от видовете. Мярката „Хвани и пусни“ не е непозната за българските риболовци и доста от тях, в последните 5-6 години, я практикуват успешно на различни водоеми – без дори да има законов режим затова, осъзнавайки, че по този начин ще се повиши броя на рибите в дадения водоем и ще се създадат предпоставки за порастването им до така заветните и мечтани трофейни размери, който са крайна цел за всеки съвестен риболовец. Всички риболовци искаме да има все повече риба и с все по-големи размери на тегло и линейна дължина, за да може да практикуваме пълноценно хобито си и да има какво да завещаем в богато наследство на нашите бъдещи наследници. 

Инициативата на УС на „Олимпик 2002“ беше единодушно подкрепена от мнозинството членове на сдружението – нямаше човек, който да беше гласувал против мярката и всички приветсваха ентусиазирано идеята. Гордеем се с нашите членове, че напълно осъзнават надвисналия проблем с намаляването на рибните запаси и са готови да посрещнат новата спасителна мярка, осъзнавайки, че отказвайки се от задържането на улова си те ще допринесат за увеличаването на рибната популация, като същевременно няма да бъдат ощетени от практикуването на любителски риболов. Това ни накара да потърсим допълнително подкрепа и мнения от други активни риболовни сдружения и клубове, като първи ентусиазирано приветсваха страхотната идея от сдружение „Балканка“, с които все още се борим река Въча да тече и да не бъде пресушавана повече. Към задругата ни се присъединаха още:

– „Федерация на Мухарите в България“, в която членуват 8 на брой риболовни клуба от България;
– Спининг клуб „Стари Видри“;
– Рибарско сдружение „Нилет“ – Велинград;
– КСР „Риболовна Мания“ – Пловдив;
– ПКСР „Филстар“ – Асеновград;
– КСР „Маверик“;

Заедно, с всички сдружения, изпратихме мотивирано заявление и писма до държавните институции – ИАРА и МЗХГ, с което предложихме засегнатия участък от пресушаванията да бъде включен в точка 4.2 на министерската заповед – РД09-69/01.02.2019 г., с режим „Хвани и пусни“ за балканската и македонската пъсътрва. По този начин риболовците ще могат свободно да продължат да практикуват своето хоби, без да бъдат ощетени с по-строгия и пълен забранителен режим за риболов. Идеята ни бе съгласувана допълнително и с МОСВ, като в крайна сметка бе одобрена от държавните институции.

 

Със заповед Заповед № РД 09-424/28.05.2020 г., на Министъра на земеделието, храните и горите, за изменение и допълнение на Заповед № РД 09-69/01.02.2019 г. река Въча бе включена в точка 4.2, на заповедта, в режим „ХВАНИ И ПУСНИ“ – в участъка от открито водохващане на Напоителни Системи до заустването й в река Марица. Режимът е до края на 2021 година, включително!

Конкретно извадката от заповедта за режима на река Въча се намира на страница 10. Ето и как е записан участъка в режим „Хвани и пусни“, в точка 4.2 на министерската заповед, като малко по-долу ви представяме и координатите по Google Maps:

Пълният текст на Заповед № РД 09-424/28.05.2020 г., на Министъра на земеделието, храните и горите, можете да прочетете на следния линк от сайта на министерството:
=>ТУК<=
Координати по Google Maps на участъка в режим „Хвани и пусни“ на река Въча:

Начало: открито водохващане на Напоителни Системи – Клон Марица,
42°02’01.9″N  24°28’15.1″E (42.0338611, 24.4708611)

Край: вливане на река Въча в река Марица

Също така бихме искали да напомним на всички съвестни риболовци, че заповед РД09-69/01.02.2019 г. на МЗХГ е все така актуална, като е допълнена и променена с по-горната. В нея също е включен участък от река Въча, но в него риболова е абсолютно строго забранен! Забраненият участък се намира под язовирната стена на Цанков Камък, където през 2017 г. река Въча също бе пресушена напълно.

Конкретно извадката, от заповедта за режима на река Въча под яз. Цанков Камък, се намира на страница 7. Ето и как е записан в точка 4.1 участъка в режим „риболова забранен“ на министерската заповед:

Пълният текст на Заповед №РД09-69/01.02.2019 г., на МЗХГ, можете да прочетете на следния линк от сайта на министерството:
=>ТУК<=
Координати по Google Maps на участъка в забранителен режим за риболов на река Въча:

Начало: язоврина стена на Цанков Камък

Край: ВЕЦ „Цанков Камък“ над с. Михалково

Апелираме към всички любители риболовци да бъдат отговорни и да спазват нормативните актове на Министерство на Земеделието, Храните и Горите. По закон – съгласно чл. 70 от ЗРА, санкциите за нарушителите, които задържат балкански и македонски пъстърви в тези зони, са солени – от 1500 лв до 3000 лева!! Всички тези мерки имат за цел да възстановят изтощените ни рибни популации от балканска и македонска пъстърва, като същевременно да не се налагат пълни ограничения за любителски риболов, с което да се ощетят напълно риболовците и да бъдат лишени от своето хоби. Уважавайте труда на доброволците и инспекторите на ИАРА, които ще опазват тези участъци и ги подкрепяйте безусловно.
Ако станете свидетел на нарушения – на въведените забрани за задържане на улов, моля не се колебайте да уведомите ИАРА на телефон 112 или на официалните им телефони за контакти на сайта им =>ТУК<=.
Нека всички заедно да възстановим, опазим и умножим най-красивите ни и редки диви риби на България – пъстървите!
Сдружение „Олимпик 2002“ изпълни поетите ангажименти пред българските риболовци:
– след пресушаването, от ноември 2019, монтира за своя сметка камери за денонощно видеонаблюдение в коритото на реката, които са общодостъпни през Интернет на заглаваната страница на официалния ни сайт – olympic2002.org;
– заедно с риболовните сдружения приключихме усешно процедурата по въвеждане на риболовен режим „Хвани и пусни“ за балканската и македонската пъстърва, които обитават Въча в пресушавания от над 10 години участък, чрез министерската заповед № РД 09-424/28.05.2020 г;
– продължаваме да се борим срещу бъдещите пресушавания на реката, като настояваме пред държавните институции за трайно решение.
Благодарим на всички членове и симпатизанти на „Олимпик 2002“, които непрестанно ни подкрепят! Както виждате нашите дела са факт и са видими за всички вас!

Предстоят нови масирани проверки от ИАРА-Пловдив и „Олимпик 2002“ за спазването на забраната за задържане от улов от балканска и македонска пъстърва в участъка на река Въча от Кричим до Марица! Според закона – глобата за нарушителите е от 1500 лв до 3000 лв! Апелираме към всички вас да опазим заедно и малкото пъстърви останали в реката след 10 годишните пресушавания!! Целта е в реката да има риба, която да ловим и в бъдеще! Предстоят ни зарбиявания, в които се надяваме да се включите и вие, след като разрешим проблема с пресушаванията! Очакваме подкрепа от всички български риболовци, защото всички тези действия са в полза на цялото риболовно общество на България!

ЧЕСТИТО, БЪЛГАРИ – РЕКА ВЪЧА ЩЕ ЖИВЕЕ ВТОРИ ЖИВОТ!

Leave a Comment