Извършени проверки по водоемите ноември-декември 2019

Здравейте уважаеми приятели и смпатизанти!
Представяме на вашето внимание отчетът от свършената ни работа през ноември и декември 2019 г., по опазване на водоемите, с които пряко сме се ангажирали. Този път в бюлетина ни попадат два големи язовира и две големи реки. На река Въча положението беше много напечено, защото в три поредни нощи тя бе пресушена, а по-късно бе замърсена в два последвателни дни с масла от ВЕЦ. По-другите водоеми общо взето можем да кажем, че беше учудващо спокойно, дори около напрегнатата традиционно седмица около Никулден.

На 26.11.2019 организирахме работна среща с висшото ръководство на Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури (ИАРА) и риболовци от региона. Горещите теми, които основно дискутирахме, бяха: проблемите с бракониерите на язовир Пясъчник; бруталното пресушаване на река Въча и нарушенията на забраната за риболов на балканска пъстърва по време на размножителния й период; работата на местното звено на ИАРА – Пловдив и като цяло на самата Агенция; неотзованите подадени сигнали на телефон 112 до ИАРА; бъдещите промени в Закон за Рибарство и Аквакултури; съвместната работа на риболовните сдружения от региона и ИАРА; проблемите в любителския риболов; зарибяването на водоеми с парични средства от риболовните билети и още много други. 
В заключителната част от срещата Изпълнителния Директор на ИАРА – г-н Галин Николов, изрази искрени благодарности на всички участници в дискусиите, затова, че те бяха откровени и поставиха подробно наболелите теми в любителския риболов. Бяха поети ангажименти от г-н Николов за голяма част от поставените проблеми – да бъдат решени те в най-близко бъдеще, като искрено се надяваме изказаните обещания да бъдат наистина изпълнени. От своя страна всички риболовци в залата изразиха мнението си, че каквото зависи от тях ще съдействат на ИАРА до пълното прочистване на бракониерите от региона и повишаването на контрола над любителския риболов.

Язовир Пясъчник

Началото на ноември месец започна спокойно и без нарушения. Лека-полека биваците започнаха да напускат бреговете на язовир Пясъчник и да се прибират по родните си места. Първият бракониерски набег констатирахме през нощта на 27-ми срещу 28-ми ноември.

27.11.2019
При нощна проверка, малко преди 24:00 часа, нашите доброволци забелязват къса мрежа с дължина от около 20 метра, в работно положение. Бракониерите-аматьори не смеят да слезнат от колата си, за да си я вземат. Малко по-късно те си тръгват от местопрестъплението, докато нашите колеги започват да я вадят. Студената ноемврийска нощ се оказва леко тегава за нашите момчета, защото в мрежата е заплетено не малко количество риба – предимно едри каракуди и няколко шаранчета от направеното есенно зарибяване. Рибата е освободена от мрежата и върната във водата, а мрежата е унищожена.

29.11.2019 г.
При извършена самостоятелна проверка за мрежи, на язовира са забелязани две подозрителни лица, които са респектирани от нашите доброволци и побягват през нивите. Ако им беше чиста съвестта нямаше да бягат. 🙂 Извършен е обстоен обход в акваторията на Пясъчник, но мрежи не са констатирани.

Проверките ни продължиха с пълна пара, защото предстоеше традиционния празник Никулден – на 06.12.2019, а тогава знаем, че браковците се задействат с пълна сила, за незконен улов и продажба на риба. От началото на декември до 12.12.2019 г. направихме 12 поредни проверки, като акциите ни не констатираха набези и мрежи. До края на декември продължихме с акциите си всяка седмица, но така и не видяхме браковци на Пясъчник.

Язовир Батак

Проверките за бракониери продължиха и през последните два месеца на 2019 година. Като само един път се констатира мрежа в работно положение. 

26.11.2019 г.

Надвечер, докато част от нашите приятели от сдружение „Нилет“ бяха на срещата с висшото ръководство на ИАРА в Пловдив, браковците решиха, че ще се остави язовира без надзор. Е, не бяха познали, защото всеки съвестен рибар по бреговете на водоемите е наше оръжие в борбата срещу боклуците.
Членове на сдружението закачат мрежа, която е опъната много близо до осветената стена, която е под постоянна охрана. Подаден е сигнал до ИАРА – Пазарджик след което се започва с действията по ваденето й, като се устновява, че мрежите всъщност са две – едната дори вързана за самата кула на язовира. В мрежите имаше заплетени три бели риби, които за съжаление бяха умрели и няколко едри червеноперки. Мрежите с обща дължина 600 м са предадени на инспекторите от ИАРА – Пазарджик, а рибата без значение от състоянието й е върната в язовира, както е по закон.

Около Никулден проверките продължиха всеки ден, но не се констатира наличието на мрежи. Акциите продължиха регулярно до края на месеца, като не бяха констатирани нарушения.

Река Въча

Проблемите на река Въча, по време на размножителния период на балканската пъстърва, се задълбочиха много сериозно. През ноември, почти през ден, се констатираха нарушения през забраната за риболов, като за част от тях бяха подавани сигнали до ИАРА – Пловдив през телефон 112 – на 03.11, 09.11 и 20.11, но съдействие не е получено. Наложи се нашите доброволци сами да гонят нарушителите и да се справят с проблемите, опазвайки рибното богатство на река Въча.

Поредното унищожение на река Въча се случи в периода 18-21.11.2019. Тогава се констатира, че в три поредни нощи, в малките часове, се пресушава реката най-брутално и съзнателно за по над 6 часа, като на сухо оставаха размножаващите се пъстърви и техния хайвер. Скандалът беше огромен, като за екокатастрофата уведомихме редица държавни институции и се проведоха спешни заседания и работни срещи срещу бъдещите пресушавания на река Въча, с цел търсене на най-доброто трайно решение, което да обезпечи денонощното оводняване на коритото й в град Кричим и след него. Всичко за екокатастрофата с пресушаването и нашите действия е подробно описано в следните три публикации на сайта ни: 

Leave a Comment