Унищожението на река Въча – спешното заседание на 25.11.2019 (част 2)

ТЕЧЕ ЛИ? 

Това бе един от редовните въпроси, който си задавахме всички любители риболовци по време на трите ноемврийски денонощия, през които река Въча беше пресушавана (за пореден път) за по над 6 часа през нощта.

След поредното издевателство на река Въча, във вързка с рецидивите по пресушването на реката, се организира спешно заседание от Областния Управител на Пловдив – д-р Дани Каназирева, на 25.11.2019 г. (понеделник) от 10:00 часа в Заседателна зала на Областна Администрация – Пловдив.
На заседанието присъстваха представители на МОСВ, „НЕК“ ЕАД, „НЕК“ ЕАД – Предприятие „ВЕЦ“ – Пловдив, „Напоителни системи – клон Марица“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, риболовно сдружение „Балканка“, РСНЦ „Олимпик 2002“ – Пловдив, сдружение „Видрите“ – Кричим и г-н Атанас Калчев – кмет на Община Кричим. Целта на заседанието бе да се координира дейността на отговорните институции по установяване на причините за пресушване на реката, предприемане на конкретни мерки и действия за обезпечаване на необходимия воден отток, и недопускане на бъдещи екологични щети, защото на всички ни е ясно, че бъдещи ремонти и аварии на ВЕЦ-овете ще има.

На 25.11.2019 г. залата, на Областна Администрация – Пловдив, се превърна в адска арена на дискусия, като над един час обсъждахме кой е допуснал тази екокатастрофа да се случи и какви мерки могат да бъдат реализирани с цел бъдещите пресушваняния да се елиминират! В дискусията стана ясно, че следващата седмица ще има отново ремонтни дейности по ВЕЦ-овете и пак ще има намалено водоподаване към коритото на Въча. Лятото на 2020 пък има планове да се чисти коритото на реката в град Кричим от кмета.

Ние бяхме крайно недоволни от случилото се поредно екологично бедствие и настоявахме твърдо този проблем да бъде трайно решен – един път завинаги! За съжаление, служителите от държавната администрация не знаят колко усилия и дейности ни костват да опазим богатството на тази река и да го съхраним за бъдещите поколения.
Изрази се мнение, че коритото на реката трябва да бъде профилирано, за да се обезпечи водния стоеж, но ние не се съгласихме с тази мярка – да се бетонира коритото и да се копае, защото рискуват да подкопаят двата моста на Кричим, да увредят защитена зона по Натура 2000 „Река Въча-Тракия и други причини.
Настояхме пред Заместник-минисътра на МОСВ – г-н Красимир Живков, бъдещите ремонтни дейности на ВЕЦ-овете в страната, да бъдат съгласувани с Изпълнителния Директор на Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури (ИАРА), както и за такива планирани действия на Въча да уведомява и нас – риболовните сдружения, по надлежния ред, за да може координацията да бъде още по-добра и да не се допуска подобна екокатастрофа повече. Също така поискаме от него и да гарантира постоянното обезпечаване на 5 m³/s в реката при подобни ремонтни дейности. Министър Живков се съгласи с нас и публично заяви на пресконференцията уверението си, че в бъдеще МОСВ поема ангажимент да съгласува измененията в графика си с ИАРА и да ни уведомява за тях, за да бъде запазено биологичното разнообразие. Освен това постигнахме съгласие и да бъде възложено хидроложко проучване, за да бъде допълнително гарантиран екологичният минимум в река Въча. Поставихме исканията си и за компенсиращи мерки за унищожаването на рибната популация от балканска пъстърва и проваления й размножителен сезон, но все едно никой не ни чу в залата….
На спешното заседание се обяви публично още, че след проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски Район“, е стартирана административно-наказателна процедура срещу „Напоителни системи“ АД за неспазване на именения график, изготвен от МОСВ, което реално погледнато не е съвсем така, защото като е спряна водата от каскадата – те няма как да пуснат надолу по течението на Въча и капчица вода, защото тя е заприщена нагоре по течението от ВЕЦ-овете. Спрат ли работа ВЕЦ-овете на НЕК, е съвсем елементарно ясно, че няма откъде да дойде водата в откритото водохващане на „Напоителни Системи“, за да потече надолу по Въча. Оказа се, че проверката на БДИБР е констатирала, че Напоителни Системи още не са сложили разходомерно устройство на изхода от тяхното водохващане за измерване на дебита, което е в нарушение на издаденото им разрешително за водоползване и не са си попълвали коректно дневниците в периода на пресушаването на Въча 18-21.11.2019. Освен това, имало някаква грешка в изчисленията на служителите от Напоителни Системи. В крайна сметка държавата налага глоба на държавните си служители от държавната й компания – от единия джоб в другия… Нас това изобщо не ни итересува, защото не решава трайно проблема с пресушаването на река Въча!
Обаче, отклонявани ли са води към канал M1, отвеждащ водни обеми към три частни МВЕЦ-а, никой не отговори. Допълнително от това се оказа, че една от предвидените допълнителни спасителни мерки за оводняване на коритото на Въча в разписания месечен график на МОСВ за ноември 2019 – „от водохващане на Чуринско дере – водата да се изпуска по реката“ не е работещо решение, защото дерето е пресъхнало, заради настъпилия сух период и в него няма капчица вода, която да отиде в река Въча…, а от НЕК ни уверяваха, че има достатъчно вода от това водохващане, че река Въча да не пресъхне напълно… Като добавим към това и водните кризи и екокатастрофи, които в момента се случват навсякъде в страната, то заключаваме, че по-лошо управление на водите в България досега не сме имали!
Пресконференция от заседанието можете да изгледате във видеото по-долу от сайта на plovdiv24.bg, а също и части от изявленията в другите две. 

На заседанието г-жа Каназирева обяви, че ще настоява за трайно решение на проблема за обезпечаване на необходимия воден отток и недопускане на бъдещи екологични щети. Областният управител ни увери, че ще продължи диалога между заинтересованите институции и нас – риболовните сдружения.

Leave a Comment