Унищожението на река Въча – ДОКОГА? (част 1)

Река Въча – една от най-чистите и големи пъстървови реки в България. Няма българин, които да не я знае или да не е минавал покрай красивото й поречие по пътя за Девин и Триград. Едно истинско родопско злато, което ни се е паднало да притежаваме изцяло на наша територия и да му се радваме, дори откъм хидротехнически потенциал. Към настоящия момент по течението на реката са построени четири големи язовира, от които три са комплексни и значими, шест държавни водно електически централи (ВЕЦ) и една ПАВЕЦ (собственост на „НЕК“ ЕАД), както и една малка частна ВЕЦ – в долното й течение, на около 2 км преди вливането на река Въча в Марица. Общо взето един огромен обем от вода, заприщен високо в Родопите. Вследствие на всичко това дивите и непокътнати участъци от реката значително намаляха, а екокатастрофите и водните кризи зачестиха ежегодно след 2010 година с построяването на язовир Цанков Камък.
Долното течение на река Въча – в участъка непосредствено след моста на град Кричим до вливането й в река Марица, е включено в екологичната мрежа на „Натура 2000“ в края на 2008 година, а името на защитената зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е „Река Въча – Тракия“ с код BG0000424.
В две части ще се постараем да опишем хронологично констатираните проблеми с водите през годините, които изобщо не са маловажни.

Къде се губи водата? 

Това е въпрос, който гражданите на град Кричим си задаваха доста често през 2014 година, в края на 2015 и началото на новата 2016 година и който мнозина от нас щяха да си задават в следващите пет години. 
През юли 2014 година – пика на лятото, река Въча в град Кричим бе пресушена, с което се създаде реална опасност близо 20 000 домакинства от региона да бъдат засегнати от безводие и воден режим. За проблемът сигнализира тогавашния кмет на Кричим – г-н Атанас Калчев. Питейните кладенци, които са разположени близо до речното корито, водочерпят подземни води и са хидравлически (строго) свързани с повърхностно течащите води на река Въча. Те бяха пресъхнали, защото в реката не се изпускаше нужното водно количество. Законният санитарен минимум за оводняване на коритото от 1,8 m³/s след ВЕЦ „Кричим“, утвърден от МОСВ, не беше спазен от НЕК, а те от своя страна заявиха, че могат да пуснат вода единствено след нареждане от Министерство на Енергетиката. Припoмнямe, чe кмeтът Aтaнac Кaлчeв oт ceдeм гoдини нacтoявa eнeргийнoтo миниcтeрcтвo и МOCВ дa зaдължaт НEК дa пocтaви измeрвaтeлни урeди, кoитo дa дoкaзвaт, чe изпуcкaт зaдължитeлния caнитaрeн минимум в рeкaтa, нo тoвa нe ce прaви. През август 2014 г. отново се появи проблем с питейното битово водоснабдяване на Кричим, като тогава се въведе мярка да се изпускат водни количества с постоянен дебит от 5 m³/s денонощно (24 часа) от ВЕЦ „Въча 1“ и “Въча 2“, с което се елиминира проблема, като тази мярка остана постоянно заложена в графиците за водоподавне на МОСВ в следващите години.

Тогава периодът с пресушаването съвпадна с този на размножаване на балканската пъстърва… Припомняме с видеокадри от новинарските емисии на Нова Телевизия за проблема с водната криза на град Кричим. В града спешно пристигна на проверка и Министъра на енергетиката – г-жа Теменужа Петкова.
Между държавните институции, бе постигнато решение санитарния минимум за оводняване коритото на река Въча да бъде увеличен от 1,8 m³/s на 5 m³/s денонощно, защото водата се „губеше някъде“, с което проблема с пресъхването на реката и кладенците да се елиминира вече трайно. Впоследствие се направиха нови по-дълбоки тръбни кладенци, които можеше да се избегнат, като допълнителен разход на данъкоплатците, ако просто в реката се изпускаше нужното минимално количество вода от каскадата – нещо толкова законно и елемантарно, което обаче не се прави от държавната компания НЕК, защото зад всеки кубик вода, изпуснат без да е преработен за производство на електрическа енергия, стоят икономически загуби за тях, а еко-политиката… ами вижда се, че нямат такава…

През 2017 г. водата в река Въча отново се „изгуби“… дори на няколко пъти, което този път отключи и яростта на риболовните клубове и сдружения, защото за „n“-ти път Въча биваше пресушавана, а всички те бяха поели инициатива пред българските риболовци да върнат живота в планинските ни реки, стартирайки зарибителни мероприятия и на река Въча.
Първото пресушаване на Въча беше през лятото и се случи в участъка след яз. Цанков Камък. На два пъти й бе „спряно кранчето“ най-безскрупулно, в нарушение на Закона за водите – на 12.07. и 23.07. 2017 г., като този път потърпевшите бяхме само ние – българските риболовци. Тогава от риболовно сдружение „Балканка“ и други риболовни клубове инициираха протест пред Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с настоявания за отговори и адекватни мерки по отстраняването на проблема с пресушаването под язовирната стена.

След безумията от септември 2017 г. УС на РСНЦ „Олимпик 2002“ взе решение от началото на 2018 година да подеме инициативата за опазване на рибния ресурс на река Въча, в участъка от град Кричим до вливането й в река Марица, съвместно с доброволци от Кричим, Стамболийски и околните села. Започнахме да подпомагаме местните доброволци, да извършваме периодични съвместни акции с инспекторите на ИАРА-Пловдив за спазване правилата на риболов по ЗРА, както и самостоятелни – за мрежи и подаване на сигнали за нередности до държавните структури в Пловдив – ИАРА, БДИБР, РИОСВ и Напоителни системи. Почти всеки месец се констатираха нередности, за което бяха подавани официално сигнали до по-горните институции, докато в един момент чашата просто преля – Въча отново бе пресушена на четири пъти през 2019 г….

Първото пресушаване се случи през деня на 10.03.2019. Беше подаден сигнал до БДИБР и се извърши проверка. Констатирано бе, че дружеството „НЕК“ ЕАД не е изпълнило задължението за оводняване руслото на р. Въча, ВЕЦ „Въча 1” и ВЕЦ „Въча 2” не са преработвани по 5,0 m³/s – 24 часа дневно, определено като специфично условие към титуляр на разрешителното с графика за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец март 2019 г., утвърден от МОСВ. За констатирано нарушение е съставен и предявен АУАН на стойност 1500 лв….
През ноември 2019 г. имахме „удоволствието“ отново да констатираме поредното убийство на Въча – тя бе пресушена в три поредни нощи. Месечният график за ползването на водите от значимите и комплексни язовири на България не подсказваше нищо нередно и нямаше индикации за проблеми с водите на река Въча, докато не бе изменен.
Знаете, че съгласно Приложение №1 от ЗРА, ежегодно е в сила забраната за риболов на балканска пъстърва в периода от 01 октомври до 31 януари (включително), поради настъпилия й размножителен период. През ноември месец балканската пъстърва вече бе навлезнала във втория си месец от размножителния период – един много критичен момент, особено за хвърлянето и опазването на хайвера й. Спазването на оптимално ниво на река Въча беше гаранцията за увеличаването на популацията от балканки в реката, но уви…

В двете сутрини – на 19.11. и 20.11.2019, установихме, че оттока на река Въча в град Кричим е значително понижен, като е нарушено рутинното оводняване на руслото реката. Причината се оказа, че е вследствие на изменен месечен график на МОСВ за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец ноември 2019, в частта му за водоподаване от язовир Въча, поради належащ ремонт на ВЕЦ „Въча 1“ и „Въча 2“ – изх. № 04-00-224/15.11.2019 на МОСВ – старата песен на нов глас…, като този път в графика е наредено на ВЕЦ „Кричим“ да компенсира с водни обеми, но само за 18 часа в денонощие, а не непрекъснато – за 24 часа, както е по закон.

В две поредени сутрини реката бе останала на малки локви, а размножаващите се балкански пъстърви и хайвер – на сухо! За констатираното пресушаване на Въча подадохме сигнали по телефоните до 112, БДИБР и РИОСВ – Пловдив, като сутринта на 20.11.2019 г. допълнително за случая уведомихме писменно отговорните държавни институции и компании – МОСВ, БДИБР, ИАРА, НЕК и НС – Клон Марица, с настояване утвърдения изменен график да бъде отново спешно изменен така, че коритото на Въча да не остава сухо и да се подава непрекъснато вода. За съжаление това не бе направено и се стигна до трето поредно пресушаване, което констатирахме на 21-ви рано сутринта – водоподаването към коритото на реката е спряно през нощта, вследствие на което тя отново бива пресушена. През тази сутрин служители от местното звено на ИАГ се отзоваха на молбата ни за помощ – за спиране на вандалите, които на ръце събираха за храна останалите на сухо балкански пъстърви… всяка година една и съща разправия. От местното звено на ИАРА-Пловдив никой не се трогна тези три сутрини и не дойде да спази процедурите по Закона за рибарство и Аквакултури. Останалите на сухо пъстърви, които все още едва мърдаха, бяха преместени от нашите доброволци в локвите, но като цяло каузата бе обречена с всяко следващо нощно пресушаване.
Три поредни нощи за по 6 часа река Въча беше пресушавана. Това ни накара на 21.11.2019 г. през деня да входираме официално жалба до Премиера – Бойко Борисов, както и до министрите на ОСВ и ЗХГ, с искане виновните държавни служители за това бедствие да бъдат наказани, съгласно нормативната уредба. 

По-късно през деня на 21.11.2019 г. получихме отговор от НЕК, по повод уведомлението ни от 20.11.2019. В писмото им беше подробно описано технологичните и икономически съображения за спиране работата на ВЕЦ-овете, с уверението, че води в река Въча ще се изпускат, като спасителната мярка е те да са от водохващане „Чуринско дере“ – както е разписано в месечния график на МОСВ и ще бъдат абсолютно достатъчни, за да не пресъхне напълно река Въча. Да обаче, ние тези води от „Чуринско дере“ така и не ги видяхме и видяхме пресушената Въча…. Защо ли? И какво се оказва – напрактика ни казаха отново, че река Въча е хваната в капана на икономическите интереси на НЕК и всяка капка вода няма да бъде пусната надолу по реката без да е минала турбинните лопатки на хидрогенераторите им… Не е рационално да минава водата без да е отработена от ВЕЦ-овете и е по-рационалано да пресушат реката – най-голямата пъстървова родопска река и да изложат на риск от безводие град Кричим, за „n“-ти път … страшна политика, погазваща редица закони в Република България, включително и Наказателен Кодекс…, а освен това пък НЕК били заложник на Централното Диспечерско Управление и каквото им наредят от там – това е… Докога?

Този път скандалът, с поредното престъпно пресушаване на река Въча, придоби много по-широк медиен отзвук, като няколко дни бе отразяван от редица национални медии: БТВБНТНова ТелевизияСкатBulgaria On AirDarik RadioБНР и други. Бяха организирани мирни протести пред МОСВ от сдружение „Балканка“ и от нас в град Кричим с настоявания за наказания, компенсации за зарибяванията и оставката на Министъра на ОСВ – Нено Димов. Общественото негодувание бе толкова голямо, колкото и самия скандал и екокатастрофата. Ето и част от репортажите в новинарските емисии:

Leave a Comment