Откриване на пъстървовия сезон – 01.02.2020, река Въча

Здравейте, приятели!
По повод старта на новия пъстървов сезон – 01.02.2020, решихме със сдружение „Балканка“ да направим обща риболовна сбирка на река Въча, като за целта отправихме към вас най-официално покана за планираното събитие. 

Знаете, че през изминалата 2019 година река Въча бе най-жестоко тероризирана от различни държавни компании и дружества, както никога досега…. Закономерно, това отвори сериозен фронт за работа по спасяването на най-голямата пъстървова река в пловдивска област. През годината Въча бе: пресушена за ден, незаконно преградена на 90% с изкуствен бент от баластра, после пак пресушена в Кричим за три поредни денонощия в рамките на 6 часа и за капак на всичко това, бе замърсена с нефтопродукти от ВЕЦ-овете над Кричим. Не стига това, ами имаше планове за разполагане на садки в коритото й с капацитет от 100 т/г американска (дъгова) пъстърва – поредното безумие, което за наше успокоение няма да се случи, защото в средата на януари е обявено, от Басейнова Дирекция ИБР, за недопустимо и незаконосъобразно. УРА! 
За да се справим с всички тези кризисни ситуации, обединихме усилия със сдружение „Балканка“ и отприщихме недоволството си към виновниците, като успяхме да постигнем известни договорки за дълготрайни решения на тези проблеми, така че подобни екологични катастрофи да бъдат елиминирани за в бъдеще, за да може всички да се радваме пълноценно на риболова по река Въча и дивната й красота. Към този момент в ход е и най-новия ни проект за река Въча – монтиране на видеонаблюдение в коритото й в град Кричим. Надяваме се монтажните дейности скоро да приключат. Наред с това очакваме в най-скоро време голям участък от реката да бъде в режим „хвани-пусни“ с министерска заповед! Относно идеята „хвани-пусни“ ви препоръчваме да прочетете следния материал, който е публикуван от г-н Димитър Куманов и е достъпен в този линк =>“клик„<=. Също така тук е момента и да напомням на всички любители риболовци, че към момента риболовът в определени пъстървови реки е забранен с министерска заповед, а в други е в сила режима „хвани-пусни“. Благодарим на всички съвестни риболовци, които спазват забранителните режими! Справка относно режима на определените реки, можете да си направите в „Заповед № РД09-69/01.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите„. Глобата при установяване на нарушение на тези режими съгласно чл. 70 от Закон за Рибарство и Аквакултури е от 1500 до 3000 лева! 
Всички тези наши действия са продикутвани в името на опазването и умножаването на рибния ресурс от балканска пъстърва в река Въча. Искаме да ловим все по-големи риби и все по-често – това е начина да запазим и умножим ихитофауната!

Е, не може само да се бачка – трябва да отпуснем и ние стегнатите ни души от целия процес по защита правата ни на граждани и риболовци! Ето защо на 01.02.2020 организирахме съвместна риболовна сбирка с „Балканка“ на река Въча – в местността до моста на Йоаким Груево! 
Малко след 11 часа запалихме скарите и започнахме здрав мухабет и купон,  както си му е реда, който бе гарниран с много рибарски истории и дори активни балкански пъстърви, които навестиха примамките ни! На гости ни дойдоха и приятелите ни от риболовно сдружение „Нилет“ – Велинград. Събитието протече страхотно и бе уважено от над 50 човека, като постоянно имаше текучество – едни пристигаха, а други си тръгваха поради риболовни или лични ангажименти. В галерията по-долу може да видите част от атмосферата, която съзадохме, като този път решихме, че е по-добре да наблегнем на благинките, които бяхме приготвили за угощението, а не толкова на снимките. 🙂 За нас бе огромно удоволствие да открием по този начин новия сезон. Живи и здрави – следващата година пак! 🙂 
Ние продължаваме да бдим над Въча. Надяваме се тази година да успеем да съберем достатъчно парични средства, за да пуснем и свеж зарибител, наред с цялата организация по опазване, която вършим.

Пъстървовият сезон е открит! 
Наслука и пазете пъстървите!!

Leave a Comment