Пролетни забрани за риболов през 2019 г

Уважаеми колеги риболовци,

На вашето внимание представяме официалната заповед относно пролетните забрани за риболов през 2019 година.
Със Заповед № РД 09-376/12.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов, се забранява уловът на риба през периода на нейното размножаване, съгласно Закон за рибарството и аквакултурите (ЗРА)! В тази заповед ще откриете и на кои водоеми, по региони, бихте могли да практикувате любимото си хоби през забраната. 
Надяваме се съвестта и честността да наделее у вас и да направите така, че да се създадат оптимални условия за размножаване на рибите, защото без бъдещото им поколение нашето хоби е обречено. През последните десет-петнадесет години българският риболов стигна дъното и рибните популации силно намаляха главно поради бракониерския риболов с всякакви уреди и приспособления, както и в по-малка степен на нерационалния любителски риболов и масовото неспазване на правилата за риболов.
Оставяме на вашата съвест това, дали ще задържате улов от хайверни риби на разрешените за любителски риболов водоеми.
Моля при констатирани нарушения да не се суетите и да сезирате безкомпромисно за тях отговорните държавни иснтитуции – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултуриИзпълнителна агенция по горите, както и на телефон 112 или най-близкото ви по регион риболовно сдружение.

ВОЙНАТА С БРАКОНИЕРИТЕ НА РИБА ПРОДЪЛЖАВА С ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА ДО ТЯХНОТО УНИЩОЖАВАНЕ!!

С УВАЖЕНИЕ,
СДРУЖЕНИЕ „ОЛИМПИК 2002“!

Източник: iara.government.bg

Leave a Comment