Проект за видеонаблюдение на язовир Пясъчник 2019

Здравейте уважаеми членове и симпатизанти на риболовно сдружение „Олимпик 2002“! 
Имаме удоволствието да ви представим реализацията на следващия ни самостоятелен проект, свързан с опазването на язовир Пясъчник. Гордеем се, че към момента подобен проект е без аналог в страната и за първи път голям, значим и комплексен язовир ще бъде под денонощно видеоналбюдение от доброволна неправителствена риболовна организация и държавни институции, с цел опазване на рибния и воден ресурс. 
Както знаете вече, основната част от паричните средствата за проекта ни бяха набрани вслесдтвие на успешно приключената инициатива „Финал на кампания с благотворителни календари FilStar 2019„, в която риболовно сдружение „Олимпик 2002“ имаше честта за поредна година да участва. Останалата част бе набрана чрез дарения на риболовци, което ни позволи да поразширим обхвата на проекта и да подберем още по-надеждно оборудване.

Относно техническата част на проекта и монтажа бяха поискани, по официален ред, оферти от фирми, занимаващи се с монтиране на видеонаблюдение. Ние избрахме най-удачната за нас – не само във финансово отношение, но и в техническо, с гаранция от 24 месеца. За фирма изпълнител наехме „G-Max“ – Пловдив, с която стартирахме супер ударно и координирано изпълнението на проекта ни. 
Модерната и иновативна система за видеонаблюдение и сигнализация ще ни донесе едно голямо предимство в борбата с бракониерите – мощно оръжие срещу тях, което ще ограничи пускането на мрежи в голяма част от акваторията на Пясъчник. Разбира се, наред с това предимство, е налице и не малка придобивка за обществото ни – за риболовците, държавните институции и гражданите на Република България.
Преди всичко, бе поискано от нас разрешение от „Напоителни Системи – Клон Марица“, 
като собственик и ползвател на язовир Пясъчник, за монтирането на системата. Поради природните дадености на Пясъчник и разположението му в два основни ръкава, идеята ни бе да инсталираме системата на вододайната кула, окъдето на 360 градуса имаме възможност да обхванем почти 70% от акваторитята на язовира. Проектът ни получи зелена светлина, за което изказваме искрени благодарности на „Напоителни Системи – клон Марица“.
Първите монтажни дейности по проекта стартирахме на 06.02.2020 г., като атмосфернтие условия бяха кофти, но ние сме свикнали и калени с това, покрай зимните ни проверки в студа и дъжда. Набелязани бяха „горещите точки“ и разположихме камерите така, че да имаме максимална видимост на 360 градуса.

Както споменахме по-горе, разширихме проекта за видеонаблюдение, добавяйки осветление – мощни прожектори, СОТ, мощна Wi-Fi антена, скрити Wi-Fi камери и метеорологична станция, която да показва параметрите на околната среда, които са също толкова важни за успешния и комфортен риболов, колкото и визуалната част – образа от камерите за видеонаблюдение. Финалните монтажни дейности и настройки на системата бяха реализирани на 14.02.2020 г., като те бяха отразени от телевизионните екипи на БТВ и БНТ

Ситемата е достъпна за всички потребители и тук – на заглавната страница на сайта ни. Благодарение на реализирането на проекта голяма част от водната площ на Пясъчник вече се наблюдава денонощно. Благодарности отправяме към фирма FilStar, всички наши дарители и ръководството и служителите на „Напоителни системи – клон Марица“, за оказаното съдействие, като камерите ще бъдат използвани и от тях за охрана на вододайните съоръжения и язовирната стена, както и за следене нивото на язовира в реално време. Очакваме скоро първите резултати от включването на подобно техническо решение, като записите от камерите ще се използват като доказателства в съда срещу бракониерите! На разположение ще имаме записи за един месец назад. 

Както винаги, представяме на вашето внимание и списък с общо събраните средства и дарителите, както следва:

1) Фирма „FilStar“ – 4000 лв (чрез благотворителните календари);
2) Ивайло Николов – 230 лв;
3) Стефан Тунев – 180 лв;
4) Петър Гацев – 108 лв;
5) Димитър Велков – 100 лв;
6) Николай Динев – 75 лв;
7) Румен Йорданов – 60 лв;
8) Асен Илиев – 50 лв;
9) Иван Димитров – 50 лв;
10) Яна Пондева – 50 лв;
11) Георги Ст. Георгиев – 50 лв;
12) Пламен Павлов – 35 лв;
13) Иван Вучков – 35 лв;
14) Димитър Граховски – 31 лв;
15) Никола Кузмов – 20 лв
16) Ардо Мурадян – 20 лв;
17) Стойно Баев – 20 лв;
18) Стамен Дулевски – 10 лв;

Общо събрана сума от дарениея: 5124 лв.
Общо израходена сума по проекта с включени монтажни дейности: 5100 лв.
Остатъкът от събраните парични средства в размер на 24 лв бяха разходени за заплащането на месечната интернет такса, за излъчването на камерите в онлайн пространството, която всеки месец ще ни струва 25 лв. 🙂 
Честита нова придобивка на всички! 

Leave a Comment