НЕ на МВЕЦ Тракиец

Здравейте приятели! 
Ето, че след битката за река Марица в Пловдив минахме на друга вълна, но отново темата е нашето несъгласие да се унищожи поредния голям воден обект в България. Този път фокус на нашите усилия е язовир Тракиец, Хасково. Преди малко повече от два месеца разбрахме, че в края на март 2019 в Общински Съвет Хасково бе внесен проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план, за мини ВЕЦ на язовир „Тракиец“ и същият проект най-вероятно е одобрен на сесията.
Проектът е внесен от софийската фирма „Тракивец” ЕАД. Предвижда се централата да бъде разположена на площ от 500 кв.м. под язовирната стена. 

Инвестиционното намерение за изграждането на мини ВЕЦ на язовир Тракиец не е от сега и е в напреднала фаза, като тепърва предстоят строително монтажните дейности. Идеята за неговото осъществяване датира още от 2014 г, като на няколко пъти проекта търпи промени. За последно документите гласят, че ще се изгражда нов напорен тръбопровод с дължина 325 м и диаметър 1000 мм, като тръбата ще преминава през сервитута на изпускателя на канала и така ще достига до сградата на централата. МВЕЦ „Тракиец” ще е с една турбина с мощност 350 kW и средногодишно производство от 2,241 GWh, като ще се ползва вода за производство на електроенергия по договор с „Напоителни системи“. Водовземането ще се осъществява чрез водовземната тръба за напояване. Отработените води от централата ще се заустват в река Олу дере. За онагледяване на строителните работи прилагаме план на проекта, който е напълно достъпен за всеки в Интернет на сайта на МОСВ.

Ще ни попитате „какво толкова се е случило и къде е проблема“. Ами уважаеми приятели проблемът е доста сериозен и касае не само нас риболовците, които ловим риба на този язовир, но и местното население в хасковско, а глобално погледнато дори и всчики граждани на България, защото в последните години ВЕЦ-оевте никнат неспирно като отровни гъби навсякъде, дори и на малки планински потоци и се строят на все повече водни обекти.
Както знаете за да работи един ВЕЦ е нужно първо да има вода, а за да работи той  ефективно и дълго време, тя трябва е много и да има осигурени водни обеми за производство на електрическа енергия през по-голямата част от годината. Нещо, което в други климатични пояси на нашата планета това може да се случи, но не и тук в България. Водите по принцип са естествен изчерпаем, но възобновим ресурс. Сега, колко са екологосъборазни самите ВЕЦ-ове е много дълга тема за обсъждане и спорене, в която няма да навлизаме. Истината е, че те вредеят много на екосистемите, както и на вашата сметка за ток. Даваме ви линк към подробна информация за четене, за да научите повече за негативното им влияние – кликнете тук.
Както повечето от вас знаят, водните отоци на нашите басейни са неравномерно разпределени и силно променливи през годината, като се характеризират главно с пролетно пълноводие и лятно маловодие. Това се обособява от климатичния пояс, в които ние живеем и е една важна предпоставка дали изобщо може да функционира един ВЕЦ, защото за да работи – трябва да има вода, а както знаете водата не се използва само за производство на електрическа енергия. Тя е среда, в която живят водни организми и от която сме зависими всички ние, за да живеем.
Разгледани са два варианта на работа МВЕЦ Тракиец, като се предвижда той да работи от 300 до 350 дни в годината, в най-добрия случай. Е, това как може да се случи според вас, освен ако язовира не бъде източван значително през определени периоди?

До момента практиката в България показва, че изграждането на малки ВЕЦ-ове под язовирните стени на комплексните и значими водоеми е опасно не само за околната среда, но съществува и голям риск за населението от неправомерно източване на водния обем (въпреки установените графици от МОСВ), който по презумпция се ползва за напояване на земеделски земи и питейно-битово водоснабдяване – негативни примери затова са ВЕЦ-овете разположени на язовир Бебреш и Пчелина (Лобош), които респективно доведоха до пресушаване на язовира и въвеждането на воден режим в Ботевград и до екологична катастрофа по поречието на река Струма под язовирната стена. Разбира се, съществуват и други примери за негативното влияние на МВЕЦ, като например онзи, разположен на река Ботуня – ВЕЦ „Луна“, които унищожи живота и самата река само за няколко часа през 2016 г. Три години по-късно живот под ВЕЦ-а на реката почти не се открива – риби няма.

Изграждането на подобни малки хидроенергийни обекти не води до повишаване на сигурността на електроенергийната система на Република България, а печалбата на инвеститорите в повечето случаи вече не е съществена, защото изкупните цени на тока се понижиха до извстни нива, но отново високи за масовия потребител. Собствениците на ВЕЦ-овете почнаха да се съдят с дръжавата за големи пропуснати ползи – пари, които пак ще излезнат от нашия джоб, като данъкоплатци. Тук трябва да се разбере, че водните обеми на язовирите са ограничени и разчетени – те не могат да осигурят значителна годишна разполагаемост за производство на електрическа енергия, както обикновено се твърди в проектите.

Сега, малко история за язовир Тракиец:

От построяването си през 1967 г. насам язовир Тракиец няма издаден акт 16 (към момента, с което той е незаконен обект) и основния му изпускател не работи, с което язовира влиза в графа „опасен“, като наред с това е констатирано многократно, че язовирната стена е във влошено техническо състояние. Припомняме, че в близкото минало до 2002 г., язовира е водоснабдявал област Хасково, като към момента (2019 г.) продължава да съществува технологично-експлоатационна зона в рамките на 1000 м от стената, съгласно Наредба №37/10.11.2008 г., Наредба № 3 от 16.10.2000 г. и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.

Към настоящият момент водния обем в язовир Тракиец се използва главно за напояване, като в близко бъдеще има планове и настоявания за обновяване и дострояване на пречиствателна станция, която да водоснабдява с питейна вода населените места в област Хасково, като алтернатива на кладенците, от които се водоснабдява областта и е установено, че водата в тях съдържа уран над допустимите норми. Това само по себе си означава, че най-вероятно тогава водния обем ще е нужен приоритетно за питейно-битово водоснабдяване и второстепенно за напояване и ще е нецелесъобразно изграждането на МВЕЦ „Тракиец“ за използване на водни обеми за производство на електрическа енергия.
Миналата година (април 2018) беше инициирана подписка за възстановяването на подване на питейна вода от Тракиец в Хасковска област, чрез довършването на пречиствателната странция, като бяха проведени срещи с министри. Прогнозите сочеха, че ще са нужни около 4-5 млн лева за довършването на съоръжението, което се строи от 1987 година насам. Ако то се довърши, то таксата са кубик вода на хасковлии би могла да падне драстично. Хасковлии обаче дали го осъзнават това и най-вече местните власти там – не знаем?

Наред с гореизложеното, искаме и да припомним, че от ниските нива на язовира, които ще се появят поради източването на големи водни обеми от ВЕЦ-а за производство на електрическа енергия, защото ще има инвестиция да се избива, ще се появи отново замора, който в края на лятото през 2013 г. унищожи значителна част от рибите, като най-вече заплуваха покрай бреговете трупове на всякакви екземпляри бяла риба (която е най-чувствителена към промяната на качеството на водата). Припомняме, че последната голяма популация на големи толстолоби в язовир Тракиец измря може би някъде 2011-2012 година, поради незнайни причини, а останалата част се унищожи от многобройните бракониерски мрежи, които и към момента продължават да се разпъват, улавяйки и последните риби останали в този прекрасен язовир. От тогава насам само мидите останаха като естествени филтратори и като че ли това не е достатъчно, защото качеството на водата за живот на рибите в язовира е драстично влошено – всяко лято сами се убеждавате в това, особено като засмърди на леш водата и брега.

Ако се построи МВЕЦ „Тракиец“, пролетения риболов няма да е вече същия както преди, защото култовото място на устието на язовира – бившата баластриера откъм с. Караманци, ще е на сухо. През 2014-та година пролетните води не успяха да напълнят язовира, защото той беше източен значително предходната година. Ето къде ловяха тогава рибарите, когато все още имаше какво да се лови. Харесва ли ви тази картина? Всяка година ще ловите далеч от красивото устие на Тракиец, ако тръгне водата през турбината на ВЕЦ-а.

Всички знаем, че установените графици за водоползване от МОСВ няма да се спазват, което ще води след себе си ежегодно до ниски и променливи нива на язовира, дори през размножителния период на рибите. На кой му пука обаче за тях? Всички се интересуват само от водата, защото там е парата.

Какво направихме ние по случая или това е само поредното оплакване в Интернет? 

Осъзнавайки, че ще ни прецакат поредния красив язовир и риболовен обект, нищо, че проектът е в напреднала фаза, сигнализирахме на държавните институци, които надяваме се, че са компетентни да решат проблема. Понаписахме им какво и къде да гледат из хубавите ни закони. Дано се замислят трезво като нас и да не допуснат поредната идиотщина, която неминуемо ще съсипе поредния воден обект в България. Ще ви подшушнем, че не сме тръгнали сами на фронта, а сме заедно с риболовен клуб „Балканка“, които имат много опит в спирането на подобни тъпотии. Ще има спечелени битки, ще има и загубени, но докато не се противопоставим на проблема, то няма как да разберем какъв ще е изхода от всичко това. Надяваме се хасковските риболовци и хасковлии също да осъзнаят какъв сериозен проблем се задава и да се опълчат на поредния ВЕЦ, които ще изсмуче живота на водоемите ни. Ще продължим да ви информираме за развитието на случая, като очакваме в близките месеци информация по жалбите ни. За сега толкова. 🙂 

Leave a Comment