Проучване за коригиране на размерите на рибите разрешени за задържане

Здравейте приятели и симпатизанти.
Проучването на сдружение „Олимпик 2002“ за промяна на минимално допустимите размери за задържане на улов от сладководна риба, от любителите риболовци, приключи. Тези размери, упоменати в Приложение №2 към чл. 38, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, не са актуализирани с години и не отговарят на съвременната обстановка и модерни разбирания за риблова като хоби и начин за практикуване на спорт.
Анкетата бе лесно достъпна в Интернет за всички заинтересовани страни в продължение на две седмици и половина. Единствените задължителни полета, които трябваше да се въведат, в електронното гласуване, бяха двете имена на анкетирания. 258 будни български риболовци, които мислят за светлото бъдеще и развитието на риболова в България, като хоби и спорт, взеха участие в допитването

От извадката на резултатите избрахме да представим само двата размера, за които риболовците са гласували с най-много гласове. Те са представени в по-долната таблица.
Ще направим вътрешно проучване на база тези два размера и ще отправим официалното си мотивирано предложение, за изменение на Приложение №2 от ЗРА, пред Изпълнителния директор на ИАРА и Министъра на земеделието, храните и горите.
Благодарим на всички, които се включиха в допитването ни и отделиха на анкетата няколко минути от личното си време! 

Вид риба (настоящ размер)
размер 
1
брой гласове
размер 
2
брой гласове
Чига (50 cm)
50
36
60
33
Балканска пъстърва (23 cm)
30
54
25
52
Дъгова пъстърва (22 cm)
25
57
30
55
Сивен (20 cm)
25
56
30
39
Чудски сиг (22 cm)
25
48
22
43
Пелед (20 cm)
20
68
25
37
Липан (25 cm)
25
66
30
48
Щука (35 cm)
45
52
50
57
Речен кефал (22 cm)
25
57
30
50
Мъздруга (22 cm)
22
55
25
44
Распер (25 cm)
30
46
40
44
Лин (20 cm)
25
53
30
58
Брияна (20 cm)
20
81
25
33
Уклей (15 cm)
15
87
10
22
Платика (20 cm)
20
55
25
47
Морунаш (25 cm)
25
63
30
57
Маришки морунаш (карабалък) (20 cm)
20
54
25
47
Скобар (20 cm)
25
59
30
43
Бяла мряна (25 cm)
30
57
35
34
Черна мряна (17 cm)
20
74
17
35
Шаран (30 cm)
40
78
50
32
Каракуда (15 cm)
15
57
20
54
Толстолоб (40 cm)
50
55
60
36
Бял амур (40 cm)
50
57
60
40
Черен амур (40 cm)
50
63
60
26
Буфало (30 cm)
30
75
35
30
Сом (65 cm)
80
46
65
37
Американски сом – канален (25 cm)
25
58
30
40
Михалца (25 cm)
25
63
30
37
Бяла риба (45 cm)
50
74
60
36
Речен костур (12 cm)
15
57
20
59

Leave a Comment