Протест срещу промени в закона за водите


Протести  имаше на следните места:
– гр. София – триъгълника пред Министерски съвет между улица Ал. Дундуков и Цар Освободител – 16:30
– гр. Луковит – при водохващането за ВЕЦ Радомирци, в долния край на град Луковит – 16:30
– Варварски минерални бани (паркинга на Варварски минерални бани), в близост до водохващането за ВЕЦ Ели дере – 18:30
– в района на Пловдив – ВЕЦ Кадиево – 18:00
Риболовци от цялата страна организираха граждански протести срещу лобистки поправки, готвени от служебния министър на околната среда Асен Личев, представени за обществено обсъждане на сайта на министертвото.
Риболовците и природозащитници излизезнахме на протест срещу готвени промени в чл. 118ж от ЗВ, които имат за цел да отслабят императивната забрана за изграждане на ВЕЦ в защитени територии и зони.
Протестиращите настояват спорните текстове да отпаднат като признават, че все пак подкрепят предложението за забрана изграждане на нови деривационни електрически централи. Според мотивити на МОСВ, деривационните водноелектрически централи са най-пагубни за речните системи, тъй като често водят до осушаване на участъци от реките или цели реки след водовземните съоръжения.
Освен това, видно от мотивите на министерството, във ведомството и самият Министър Асен Личев имат достатъчно данни за унищожителните последици от работата на деривационните водноелектрически централи. Риболовците настояват вместо да се правят промени, които ще „бетонират“ съществуващите нарушители, от МОСВ да приложат разпоредбите на чл.199а от ЗВ и да отнемат разрешителните на нарушителите. А след това да се приложи и ЗОПОЕЩ.
Сдружение Балканка обръща внимание и на още един проблем. Всички ВЕЦ (с изключение на 3), построени след 2003г., са незаконни съгласно разпоредбите на ЗУТ, а от 2006г. и разпоредбите на Закона за енергетиката, тъй като са построени без възмездно право на строеж. Съгласно чл.11 от ЗВ, речните корита и водните течения са публична държавна собственост. Това е все едно „някой да си построи къща в твоя двор без разрешение и да настоява, че е законна“. Това означава, че вместо да продължава агонията по реките, всички останали трябва да бъдат съборени, особено що се отнася до малките ВЕЦ, които произвеждат по -малко от 2% от годишното производство на електроенергия по Данни на ЕСО.
Цената, която плащаме всички е твърде голяма, водните организми плащат с живота си, за да пълни някой „чекмеджетата“.
Ред трябва да се сложи, но няма да позволим това да означава още и още нови ВЕЦ-ове и то в защитени територии и зони!!!

Снимки от протестър на Варвара

Снимки от протестът в Луковит

Снимки от протестър до ВЕЦ Кадиево

Въпреки ,че протестите бяха организирани в удобно за хората време , отново риболовците доказаха ,че са силни пред клавиатурата и имат изявена гражданска позиция единствено в социалните мрежи , но когато стане  време да станат и бранят риболовните си дестинации и природата предпочитат да се занимават с нещо друго. С подобна мижава подкрепа много трудно ще опазим реките си от мафията която притежава средства , има властови инструмент , има и решимостта да продължи да печели безнаказано на наш гръб , а когато вижда на подони мероприятия толкова рехави протести , то решимостта им се удвоява. Всички се радваме на видеа от съседните страни как хората отстояват правата си , но тук сякаш витае мнението , че някой трябва да направи нещо за да ти е добре на теб… Така няма да стане господа риболовци – след време това иначе прекрасно хоби може да остане само един спомен , ако не спечелим тази война. 
Тук искам да попитам къде да и защо не подкрепят подобни протести вносителите на риболовно оборудване , стотиците рибарски магазини и производители на рибарско оборудване? 
Не е ли наличието на риба това което движи вашият бизнес? Какво и на кого ще продавате когато се прешушат реки и язовири и хората няма къде да упражняват хобито си? Нима вие няма да сте най-засегнати от това ? Въпроси без реален отговор , но е хубаво да се змаислите преди … преди да е станало твърде късно! 
Нека всички се замислим какво ще бъде бъдещето на природата ни ако загубим тази битка! 

Leave a Comment